Akty Prawne
 

Pobierz treść rozporządzenia MEN z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 
(Aby pobrać kliknij poniższy link)

Rozporządzenie MEN z dnia 29.12.2014 r.


Pobierz treść rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 
(Aby pobrać kliknij poniższy link)

Rozporządzenie MEN z dnia 28.08.2014 r.


Pobierz treść rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 
(Aby pobrać kliknij poniższy link)

Rozporządzenie MEN z dnia 30.05.2014 r.


Pobierz treść rozporządzenia MEN z dnia 5.03.2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 
(Aby pobrać kliknij poniższy link)

Rozporządzenie MEN z dnia 5.03.2013 r.


Pobierz treść rozporządzenia MEN z dnia 8.02.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 
(Aby pobrać kliknij poniższy link)

Rozporządzenie MEN z dnia 8.02.2012 r.


Pobierz treść rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 
(Aby pobrać kliknij poniższy link)

Rozporządzenie MEN z dnia 28.05.2010 r.


Pobierz treść rozporządzenia MEN z dnia 29 wrzenia 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.
(Aby pobrać kliknij poniższy link)

Rozporządzenie MEN z dnia 29.09.2006 r.

Wróć do strony głównej